Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması(ADR) ile ilgili Avrupa Anlaşması (European Agreement ConcerningTehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması(ADR) ile ilgili Avrupa Anlaşması (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) olan “ADR(ADR Belgesi )”, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu girişimi ile 30 Eylül 1957 tarihinde yürürlüğe girdi. ADR BELGESİ ile ilgili yapıda Bu tarihten itibaren günümüze kadar bazı değişiklikler yapılan anlaşmanın son hali 1 Ocak 2003’te yayınlandı ve 1 Temmuz 2003’te uygulamaya geçti. 2007’de üye olan Malta ile anlaşmaya taraf olan 43 Avrupa ülkesi var.

Bir başka deyişle, ADR Belgesi, taşımacılığın güvenli yapılabilmesi için konulmuş standartlar zinciri gibi düşünülebilir. Bu standartlara(ADR Belgesi) uygunluğun akredite olmuş kuruluşlar tarafından belgelendirmesi gereği yine ADR kuralının bir parçası. Temel amacı tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde naklinin(ADR Belgesi) sağlanması olan ADR ile ayrıca, tehlikeli yüklerin sınıflandırılması, şartların belirlenmesi, güzergâhların ve park yerlerinin belli kriterlere uygun hale getirilmesi de hedefleniyor.

ADR(ADR Belgesi) belgesini almak isteyen kuruluşlar imalatını yaptıkları ürüne ait ADR genel şartlarını sağlayıp uygulamalı ve ilgili direktifte Onaylanmış Kuruluşların denetiminden başarı ile geçmelidirler. Kuruluşlar bu denetimden ADR(ADR Belgesi) belgesine sahip olabilirler.