ADR BELGESİ NEDİR?

Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) olan “ADR“, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu girişimi ile 30 Eylül 1957 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren günümüze kadar bazı değişiklikler yapılan anlaşmanın son hali 1 Ocak 2003’te yayınlandı ve 1 Temmuz 2003’te uygulamaya geçti. 2007’de üye olan Malta ile anlaşmaya taraf olan 43 Avrupa ülkesi var. Bir başka deyişle, ADR, taşımacılığın güvenli yapılabilmesi için konulmuş standartlar zinciri gibi düşünülebilir. Bu standartlara uygunluğun akredite olmuş kuruluşlar tarafından belgelendirmesi gereği yine ADR kuralının bir parçası. Temel amacı tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde naklinin sağlanması olan ADR ile ayrıca, tehlikeli yüklerin sınıflandırılması, şartların belirlenmesi, güzergâhların ve park yerlerinin belli kriterlere uygun hale getirilmesi de hedefleniyor.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (ADR KONVANSİYONU)

ADR konvansiyonu karayollarında seyahat ederek madde taşıyan tüm araçların güvenilir bir şekilde taşıma  yapabilmeleri için tehlikeli madde üretenlere-dolum tesislerine-araç sürücüsüne-araç sahibine, tehlikeli madde taşıyanlara-tanker üreticilerine ve kullananlara yönelik sorumlulukları, yükümlülükleri, eğitimleri, tehlikeli madde taşımasında kullanılan araçların, işaretlenmesi, etiketlenmesi ve karayollarında güvenli nakliyesi konularını içermektedir.

Söz konusu tehlikeli maddeler;
Yanıcı-patlayıcı-yakıcı-bulaşıcı-radyoaktif-aşındırıcı-özellikteki sıvı, katı ve gaz tüm maddeler

ADR’Lİ TANKER ÜRETİMİ YETERLİLİK KOŞULLARI

Üreticinin ADR sertifikasına sahip olması; ADR’ye taraf ülkelerdeki “Ulaştırma Bakanlığının “ilgili birimlerince belirlenen kriterlerini ve bir takım test aşamalarını yeri getirmek suretiyle temin edilip iki yılda bir yenilenmesi gerekmektedir

ADR’Lİ TANKERLERİN ALTTAN DOLUM VE BOŞALTIM SİSTEMLER

Bu sistemi oluşturan dolum ve boşaltım ekipmanları (ALTTAN DOLUM TESİSATI) tamamıyla yurt dışında ADR sertifikalı olarak DIN normlarına göre üretilmektedir, yurt dışından temin edilen bu parçalar üreticinin tecrübesine göre uyumlu ve titiz bir işçilikle uzman mühendis kontrolünde montajları yapıldıktan sonra fren testinden geçerek müşterinin kullanımına sunulmaktadır. Bu konuda kullanıcıya fabrikanızda kullanım kitapçığı verilmekte ve ayrıca uygulamalı eğitim verilmektedir.
Kaynak uygulamaları ve sertifikaları; imalatı yapılacak olan tankerin gövdelerinde ALÜMİNYUM veya ST37 A1 kalite saclarından oluşmaktadır. Bu aşamadan sonra ana gövdedeki sacların bağlantılarında ADR normlarına uygun kesintisiz kaynak yöntemi olan “ROBOT KAYNAK” teknolojisi uygulanmaktadır. Ayrıca bu kaynaklar yurt dışında konusunda uzman kuruluşlarca sertifikalandırılmış uzman personel kontrolünde yapılmaktadır.
Üretimde kullanılan sacların üreticilerinden temin edilen analiz raporları ve çekme testleri ile onaylanmaktadır.

ADR FİNAL TESTLERİ

Ana gövdede kullanılan kaynakların “TC ATOM ENERJİSİ KURUMU” ‘nca yetkilendirilmiş uzman firmalarca radyografik testleri yapılarak kaynak uygunluğu belgelendirilmektedir.
Tanker gövdesi kaynaklı montaj işlemleri tamamlandıktan sonra boya öncesi 0.275 bar ile sızdırmazlık ve basınç testine tabi tutulmaktadır

ADR /RID YÖNETMELİĞİ– TEHLİKELİ MALLARIN TAŞINMASI İÇİN AMBALAJLAR

Bu düzenlemeler, tehlikeli maddelerin kara yoluyla (ADR) veya demir yoluyla (RID) taşınması için gereksinimleri standartlaştırmak için ONU tarafından New York’ta tanımlanmıştır.
Denizle taşıma (IMDG) ve hava yoluyla taşıma (ICAO) için aynı şartlar kabul edilmiştir.

Karayolu veya deniz yoluyla tehlikeli malların taşınması için tasarlanan ambalajların sırasıyla ADR / RID ve IMDG kuralları ile uyumlu olarak sertifikalandırılması gerekmektedir.

Ürünlerin homologasyonu, yetkilendirilmiş laboratuarlar tarafından gerçekleştirilen testler ve imalatçıların dâhili ürün kontrol sisteminin pozitif değerlendirmeleri temelinde bu düzenlemeyi kabul etmiş olan Ülkelerin Ulaştırma Bakanlıklarına verilmiştir.

Bu Düzenlemeler, farklı tehlikeli ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan ambalajlar için test şartlarının kullanımı, belgelenmesi, işaretlenmesi, tasarımı ve onaylanması için doğru teknik standart referansını teslim etmektedir

Tehlikeli malların taşınması için ambalajlama aşağıdaki gibi plastik, çelik veya kartondan olabilir

 1. Kovalar
 2. Variller
 3. Kutular
 4. Çuvallar
 5. Çelik şişeler
 6. ICB

Basınç altındaki ürünler için kullanılacak ambalajlarda (çelik şişeler), Avrupa Birliği Ülkelerinde dolaşan mallar da T-PED Direktifine göre işaretlenmektedir

Plastik, çelik veya karton paketlerin uyumluluğunu doğrulamak için yapılan gerekli tip testleri, taşıma sırasında ve çok sıcak ve çok soğuk odalarda darbe, düşme veya uzun süreli depolama sırasında malları taşıyacak olan ürünlere ilişkin şartlara uyacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
UN ADR / RID anlaşması, IMDG kuralları, 94 /55/EC ve 96/ 49 / EC sayılı AB Direktifi ile uyumlu olarak tehlikeli malların taşınması için homologasyon ve resmi belgelendirme.

Laboratuar tarafından gerçekleştirilen testler

 • Düşme testleri
 • İstifleme testleri
 • Devrilme testleri
 • Hidrolik testler
 • Sızıntıya karşı dayanıklılık testleri
 • Geçirgenlik testleri
 • Su emiliminin tespiti (COBB)

Bu laboratuarlar, testin uygulanmasından önce test numunelerinin koşullandırılması ve yaşlandırılması için farklı boyutlardaki iklimsel odalara ilişkin şartlarla uyumluluğu doğrulamak için, düzenlemelerin gerekli gördüğü şekilde mevcut ambalajlar üzerinde farklı testler gerçekleştirmek amacıyla gerekli tüm araçlar ve test donanımları ile donatılmıştır.