CE İşareti(CE Belgesi), Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası…CE İşareti(CE Belgesi), Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri (CE İşareti(CE Belgesi) içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

CE İşareti(CE Belgesi), başlangıçta Fransızca’da “Avrupa normlarına uygunluk” anlamına gelen “Conformite Européenne”(CE) sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta iken 1995 yılından itibaren “Community Europe” (CE)  ifadesinin baş harfleri olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde (CE İşareti(CE Belgesi)); ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir.

CE İşareti(CE Belgesi), tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE İşareti(CE Belgesi), bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti (CE İşareti(CE Belgesi)) taşıması gereken, Yeni Yaklaşım kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti(CE Belgesi), bulunması zorunludur.

CE İşareti(CE Belgesi) belgesini almak isteyen kuruluşlar imalatını yaptıkları ürüne ait direktifin genel şartlarını sağlayıp uygulamalı ve ilgili direktifte Onaylanmış Kuruluşların denetiminden başarı ile geçmelidirler. Kuruluşlar bu denetimden CE İşareti(CE Belgesi) belgesine sahip olabilirler.