DİREKTİFLER ve TESTLER

Aşağıda belirtilen alanlarda CE belgesi ve Test Danışmanlık hizmetleri verilmektedir;

  • 89/106/AT Yapı Malzemeleri Direktifi
  • 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Direktifi
  • 99/36/AT Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktifi
  • 98/37/AT Makineler Direktifi
  • 96/98/AT Denizcilik Ekipmanları Direktifi
  • 95/16/AT Asansörler Direktifi
  • 89/686/AT Kişisel Koruma Ekipmanları Direktifi