FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 Standardına göre daha geniş kapsamlı olan FSSC 22000 Belgesi,  ISO 22000 belgesine sahip olmayı yeterli görmeyen birçok ülkenin ve büyük perakende kuruluşlarının tercih nedeni olmuştur. FSSC 22000 Belgesi, gıda güvenliği konusundaki duyarlılığı cevaplamak üzere,  dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur.FSSC 22000 Belgesi, eldeki TS EN ISO 22000 standardının şartlarını ve HACCP ilkelerini de içerdiğinden, gıda riskine karşı en kapsamlı yönlendirici ve düzenleyici kaynaktır. Bu nedenle FSSC 22000 Belgesi, gıda konusunda halen en benimsenmiş standarttır.

FSSC 22000 Belgesi, yasal şartlara uyulmasını,  kuruluşlar arasında işbirliğini ve gelecekteki gelişmelere uyum sağlanmasını kolaylaştır.

ISO 22000 belgesine sahip kuruluşlar, aşırı külfet gerektirmeksizin FSSC 22000 belgesine de sahip olabilirler.

Standart 4 bölüme ayrılmıştır.

Bölüm I—– Gıda güvenlik sistemi gereklilikleri ve belgendirmeye başvuru.

Bölüm II–– Belgelendirme kuruluşları için gereklilikler (Uyum komitesi ve belgelendirme kuruluşları için yönetmelikleri içerir.)

Bölüm III– Akreditasyon kuruluşları için düzenlemeler de dahil olmak üzere akreditasyon sağlama şartları

Bölüm IV–– Paydaşlar için düzenlemeler

FSSC 22000 Faydaları

FSSC 22000 sertifikasının geçerliliği ISO çıkışlı diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi 3 yıldır. Ayrıca yıllık takip denetimleri planlanmakta ve 3 yılda bir belge yenilemesi yapılmaktadır.

Tüm dünyada FSSC 22000’den belgelendirme yapan 23 adet akredite olmuş belgelendirme kuruluşu bulunmaktadır. Akredite olmuş belgelendirme kuruluşları tarafından; 600 adet FSSC 22000 belgesi verilmiştir.

FSSC 22000 Belgesinin Amacı

FSSC 22000’in en önemli özelliklerinden biri oluşturulma amacının yalnızca gıda üreticileri tarafından uygulanabilir olmasıdır. FSSC 22000 aşagıda belirtilen mamulleri üreten gıda üreticilerinin sahip oldugu gıda güvenliği yönetim sistemlerine özel olarak geliştirilmiştir.

 • Oda sıcaklıgında uzun ömürlü ürünler (konserve ürünler,bisküviler,krakerler,bitkisel yağ,içme suyu,meşrubatlar,kek,un,şeker,tuz)
 • Teknik ve teknolojik yardımcı ürünler dışındaki biyokimyasal üretim (vitaminler,katkı maddeleri,biyokültürler).
 • Dayanıksız hayvansal ürünler (et,tavuk,yumurta,balık,süt ürünleri)
 • Dayanıksız bitkisel ürünler (taze meyve-sebzeler,taze meyve suları,paketlenmiş sebze ve meyveler)

Neden FSSC 22000

Bu sistemin kuruluşlarda uygulanması ile birlikte;

 • Yasal düzenlemelere uyum ve takip
 • Ön koşulların işletmelerde dahi aktif uygulanması ve denetimin saglanması
 • Müşteri gerekliliklerinin yerine getirilmesi
 • Verimli personel yönetimi
 • Tüketici sağlıgının korunması hedeflenmektedir.

FSSC 22000 Standardı, (Food Safety System Certification 22000-Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu 22000)ihtiyaca yönelik olarak geliştirilmiş ve HACCP prensiplerini temel alan bir standarttır.

FSSC 22000-GIDA GÜVENLİĞİ

Gıda Güvenliği; gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bilimsel bir sistem döngüsüdür.

Tüketilen gıdaların tarladan sofraya gelene kadarki süreçlerini garanti altına alan ISO 22000 gıda güvenliği açısından etkin bir yönetim sistemidir. Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir sistem olan ISO 22000 gıda işletmelerinde, güvenli gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının belirlenmesi ve bu şartların üretimden tüketime sunulmasına kadar uzanan döngüde eksiksiz uygulanmasını, oluşabilicek risklerin önceden tanımlanmasını ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesini açıkça ortaya koyan uluslararası bir yönetim sistemidir. FSSC 22000 standardının tüm dünyada kabul görmesi ve ortak bir lisan olarak düşünülmesi bu konudaki problemleri önemli ölçüde çözecek gibi görünüyor.

FSSC 22000 Belgelendirme Süreci;

 • ISO 22000 & PAS 220 (ISO22002-1) uygulanması,
 • FSSC 22000 gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanması,
 • İç denetim yapılması ve uygunsuzlukların kapatılması,
 • Kurul tarafından onaylı belgelendirme kuruluşu doğru kapsamda denetlenme, (imzalı sözleşme)
 • Minör ve Majör uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetleri,
 • Rapor ve belgenin onayı. (FSSC logolu)

FSSC 22000 Belgesi İçeriği;

 • Gıda üreticilerinin gıda güvenliği sistemleri gereklilikleri,
 • Belgelendirme firmaları hakkında gereklilikler,
 • FSSC 22000 akreditasyon kuralları
 • Paydaşlar için kurallar.

 FSSC 22000 Kimler Uygulayabilir

FSSC 22000 büyüklüğüne ve karmaşıklığına, kar etmesine yada etmemesine ve kamu yada özel teşebbüs olmasına bakılmaksızın gıda zincirlerindeki gıda üreten tüm işletmeler için uygulanabilir. FSSC 22000 Belgesi, tarımsal işletmeler, gıda makinesi üreticileri… vb. üretim yapan firmalar tarafından alınamamaktadır

Ayrıca bu süreç içerisinde PAS 220 spesifikasyonunu baz alan ISO 22002-1 Gıda Üreticileri için Ön Gereksinim Programları Klavuzu da yayınlanmış, FSSC 22000 belgelendirme sürecinde PAS 220 ile eşit uygulanabilirliği açıklanmıştır.

 

FSSC 22000 STANDART İÇERİĞİ NEDİR

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standardlar

3 Terimler ve tarifler

3.1 Gıda güvenliği

3.2 Gıda zinciri

3.3 Gıda güvenliği tehlikesi

3.4 Gıda güvenliği politikası

3.5 Son ürün

3.6 Akış şeması

3.7 Kontrol önlemi

3.8 Ön gereksinim programı

3.9 Operasyonel  ön gereksinim programı  (OGP)

3.10 Kritik kontrol noktası  (KKN)

3.11 Kritik limit

3.12 İzleme

3.13 Düzeltme

3.14 Düzeltici faaliyet

3.15 Geçerli kılma

3.16 Doğrulama

3.17 Güncelleme

4 Gıda güvenliği yönetim sistemi

4.1 Genel şartlar

4.2 Dokümantasyon şartları

5 Yönetim sorumluluğu

5.1 Yönetimin taahhüdü

5.2  Gıda güvenliği politikası

5.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması

5.4 Sorumluluk ve yetki

5.5 Gıda güvenliği ekip lideri

5.6 İletişim

5.7 Acil durumlara hazırlılık ve müdahale

5.8 Yönetimin gözden geçirmesi

6 Kaynak yönetimi

6.1 Kaynakların sağlanması

6.2 İnsan kaynakları

6.3 Alt yapı

6.4 Çalışma ortamı

7 Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme

7.1 Genel

7.2 Ön gereksinim programları

7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları

7.4 Tehlike analizi

7.5 Operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması

7.6 HACCP planının oluşturulması

7.7 OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi

7.8 Doğrulama planlaması

7.9 İzlenebilirlik sistemi

7.10 Uygunsuzluk kontrolü

8  Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması , doğrulanması ve iyileştirilmesi

8.1 Genel

8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması

8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü

8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması

8.5 İyileştirme  Maddelerinin yanı sıra, ISO 22000 standardında geçen 7.2.3 maddesinin altına getirdiği alt maddelerle beraber ilave olarak son beş maddeyi içermektedir:

 1. Binaların yapısı ve yerleşimi durumları
 2. Çalışma alanı, bina ve eklentilerinin yerleşimi
 3. Yardımcı tesisler hava, su, enerji, yakıt
 4. Atık ve kanalizasyon gibi destek hizmetleri
 5. Ekipman uygunluğu, temizlik, önleyici bakım
 6. Tedarik yönetimi ve uygulamaları
 7. Çapraz Kontaminasyonu (Çapraz bulaşma) engellemek için önlemler
 8. Temizlik ve sanitasyon uygulamaları
 9. Haşere kontrolü mücadele metodları
 10. Personel hijyeni ve çalışılan tesisleri
 11. Yeniden işleme (rework) uygalamaları
 12. Ürün geri çağırma (recall) prosedürleri
 13. Depolama Şartları
 14. Ürün ve tüketici bilgilendirilmesi
 15. Gıda savunma, biyosavunma ve biyoterörizm uygulamaları

FSSC 22000 SİSTEMİ NASIL OLUŞTURULUR

Aşağıdaki unsurlar yerine getirilecek şekilde uygulanarak sistem oluşturulur.

 • Tehlikelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.
 • Operasyonel ön gereksinim programları yazılı hale getirilmelidir.
 • HACCP planı oluşturulmalıdır.
 • Ham madde, ingradient (bileşen), ürünle temas eden ambalaj malzemeleri ve son ürün özellikleri ve tasarlanmış kullanım tanımlanmalıdır.
 • İzlenebilirlik sistemi tanımlanmalıdır.
 • Doğrulama ve geliştirme için süreçler planlanmalıdır.

Tanımlanması Gereken Konular

 • Gıda güvenliği politikası ve ilgili amaçlar yazılı hale getirilmelidir.
 • Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.
 • Yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.
 • Gıda güvenliği ekip lideri ve ekibi belirlenmelidir.
 • Dış uzman desteği alındığında anlaşma veya sözleşme oluşturulmalıdır.
 • Ön gereksinim programları kurulmalıdır.
 • Kanuni ve düzenleyici gereksinimler tanımlanmalıdır.
 • Ön gereksinim programlarındaki faaliyetlerin yürütülme yöntemi tanımlanmalıdır.
 • Prosedürler, Akış şemaları hazırlanmalıdır.

Prosedür Oluşturulması Gereken Konular:

 • Doküman hazırlama ve kontrol prosedürü
 • Kayıt kontrol prosedürü
 • Acil durumlara hazırlık ve müdahele prosedürü
 • Potansiyel güvenli olmayan ürün kontrolü prosedürü
 • Düzenleyici ve önleyici faaliyet prosedürleri
 • İzleme ve ölçme prosedürü
 • İç tetkik prosedürü
 • İzleme prosedürü
 • Geri çekme prosedürü
 • Gıda güvenliğini etkileyebilecek konularda prosedürler.

Bu unsuzlar oluştuğu takdirde artık sizinde bir ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği yönetim Sisteminiz vardır. Kalitürk ile Rahatlıkla Belgelendirerek sisteminizi ve yönetiminizi ödüllendirebilirsiniz