HELAL BELGESİNİN TANIMI

Müslüman toplulukların bulunduğu ülkelerde söz konusu sertifikaya sahip olmayan ürünlerin sunulmasının önünde pratik bir engel teşkil etmeye  devam  etmekte  olduğu  için, Helal standardının kapsamına giren gıda ve gıda dışı ürünlerde dünya pazarını hâkimiyet sağlamak  sizlerin  elinde,  Bu ürünlerde hâlihazırda 1,6 milyar insanın potansiyel olarak helal standardı kullanıcısı olacağı düşünüldüğü için, pek çok Müslüman ve Müslüman olmayan ülke üreticisi ve ihracatçısı helal etiketini elde etmek yoluna gitmektedir.

İhraç ürünlerimiz söz konusu sertifikanın yokluğunda Müslüman tüketiciler nazarında geri plana düşebilmekte ve ürünlerimizin helal olmadığı gibi bir yanlış algılama nedeniyle rekabet etmekte zorlanmaktadır.

ICRIC, ICCI (Uluslararası İslam ülkeleri ticaret odası) ve OIC (İslam konferansı teşkilatı) tarafından merkezi TAHRAN’da olmak üzere Helal gıda sertifikasyon ve akreditasyon merkezi olarak kurulmuş olup faaliyetlerini 57 İslam ülkesinde yürütmektedir.

2010 yılı temmuz ayında yapılan son olağan toplantıda ICRIC‘in yayınlamış olduğu “Global Halal Standardı” İslam konferansı teşkilatı tarafından doğrulanmış olup 57 ülkenin kabulünü kazanmıştır. Ayrıca ICCI tarafından uluslararası geçerliliği tanımlanmış tek bir belgelendirme ve akreditasyon merkezi olarak tanımlanmış olup ilgili odalar ve borsalar birliği ve İslam ülkeleri ticaret odalarına bilgi verilmiştir.

Sertifikasyon standardı global olarak ISO 22000 GGYS’ini de kapsayan içerikte sağlanmaktadır.

Sektörel anlamda tüm dünyada geçerliliği kabul gören ICRIC’in helal sertifikası iki dilde İngilizce ve Arapça olarak hazırlanmaktadır.

HELAL BELGESİNİN YARARLARI NELERDİR

Helal Sertifikalama, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.
HACCP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir.
Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.

SERTİFİKASYONDURUMU :

  1. Sertifikasyon 2 asamalı olarak yapılmaktadır.
  2. Sertifikasyon planlaması karsılıklı planlama çerçevesinde yapılmaktadır.
  3. Sertifikasyon denetimi standardı Global Standard of ICRIC ve ISO 22000 GGYS kapsamında olacaktır.
  4. Sertifikasyon için en az 1 rehber müracaat eden tarafından denetimler için tahsis edilecektir.
  5. Sertifikasyon denetimi 1 bas denetçi ve 1 denetçi olarak yapılmaktadır.
  6. Uygun bulunan denetimlerin raporları belgelendirme için teknik komiteye havale edilecektir.
  7. Belge 1 yıllık olarak düzenlenmektedir.
  8. 1 yıl geçerli olacak olan belge için her türlü şikâyet, şüphe veya herhangi bir yerel yönetim tarafından gelecek olan ihbar kapsamında gizli ve habersiz denetim planlaması yapılıp gerçekleştirilecektir.
  9. Sertifikasyon sonucu müracaat edene logo kullanma hakkı verilecektir

 

HELAL SERTİFİKA DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR

1- HACCP planları,

2- KKN planları,

3- Varsa GMP uygulama dökümanları,

4- Ürün reçeteleri,

5- Sorumlu yönetici belgeleri, sertifikaları, sözleşmeleri,

6- Hammadde listesi,

7- Hijyen planları,

8- Risk analizleri,