İSO 14001 ÇYS İÇ TETKİK EĞİTİMİ

İÇERİK

 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Genel Kurallar,
 • Denetim planlaması,
 • Tetkik Uygulama Ve Takip Tetkikleri Hakkında Bilgiler
 • Tetkikçide olması gereken özellikler nelerdir?
 • Tetkikçi, Tetkik de neler yapmalıdır? Neler yapmamalıdır?

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 14001 Çevre Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

4 Saat/Gün

İSO 14001 ÇYS  DÖKÜMANTASYON  EĞİTİMİ

İÇERİK

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Genel Şartlar Standardı Dokümantasyon Şartları
 • Çevre el kitabı nedir? Nasıl hazırlanmalı?
 • Zorunlu prosedürler, içerikleri ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Çevre Risklerinin belirlenmesi
 • Çevre Programlarının oluşturulması
 • Çevre programlarının kontrol metodolojisi
 • Talimatların içerikleri, hangi hususlar talimatlandırılmalıdır ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Formlar, Çevre planları ve diğer destek dokümanlar nasıl olmalıdır, içerikleri ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 14001 Çevre Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

4Saat/Gün

 

İSO 14001 ÇYS  TEMEL EĞİTİMİ

İÇERİK

 • Çevre ile ilgili temel kavramlar
 • Dünyada ve Türkiye de Çevre ile ilgili gelişmeler ve çevre politikaları
 • ISO 14001:2004 Temel Kavramları
 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Şartlarının Analizi Ve Yorumlanması

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 14001 Çevre Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

6 Saat/Gün