İSO 22000 GGYS İÇ TETKİK EĞİTİMİ

İÇERİK

 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Genel Kurallar,
 • Denetim planlaması,
 • Tetkik Uygulama Ve Takip Tetkikleri Hakkında Bilgiler
 • Tetkikçide olması gereken özellikler nelerdir?
 • Tetkikçi, Tetkik de neler yapmalıdır? Neler yapmamalıdır?

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

4Saat/Gün

 

İSO 22000 GGYS DÖKÜMANTASYON EĞİTİMİ

İÇERİK

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Şartlar Standardı Dokümantasyon Şartları
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi El kitabı nedir? Nasıl hazırlanmalı?
 • Zorunlu prosedürler, içerikleri ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Ön kontrol programları ve HACCP Planlarının oluşturulması
 • Kritik Kontrol Noktaları Kontrol Metodolojisi
 • Talimatların içerikleri, hangi hususlar talimatlandırılmalıdır ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Formlar, ve diğer destek dokümanlar nasıl olmalıdır, içerikleri ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

 

CV’ lerine ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

4Saat/Gün

 

İSO 22000 GGYS TEMEL EĞİTİMİ

İÇERİK

 • Gıda, Hijyen, temizlik, çapraz bulaşma vb  ile ilgili temel kavramlar
 • Dünyada ve Türkiye de Gıda ile ilgili gelişmeler ve gıda politikaları
 • ISO 22000:2005 Temel Kavramları
 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği  Yönetim Sistemi Şartlarının Analizi Ve Yorumlanması

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

6 Saat/Gün