ISO 22301:2012 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kurumların etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden bir tanesi de iş sürekliliğidir. İş sürekliliği; bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle büyük yada küçük tüm işletmelerin işlerinin aksamasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür. Eğer beklenmedik iş kesintileri size göre değilse yapacağınız en iyi şey ISO 22301:2012 Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemini uygulamak olacaktır.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı yaklaşık 160 ülke tarafından onaylanmış bir standart olup, daha önce yayınlanan BS 25999 İş Sürekliliği Standardının, ISO standardı olarak çıkarılan, gelişmiş bir uygulamasıdır.

ISO 22301 standardı, Kuruluşların, iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.

ISO 22301:2012 Toplumsal Güvenlik- İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardının faydaları

  • İşinizle ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetmeniz konusunda katkı sağlar.
  • Olayların etkisini minimize eder.
  • Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin eder.
  • Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.
  • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri risk değerlendirilmesi yolu ile yerine getirilir.
  • Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlamaktır.
  • Kuruluşun kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumlarını, yerel yetkililerin tanınması ve uygun şekilde geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve anlaşılmış bir acil durum hizmeti sağlanır
  • Kuruluşların saygınlıklarını, markalarını, itibarlarını korur.
  • Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale getirilir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardını kimler kullanabilir?
ISO 22301 Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardında belirtilen şartlar, farklı sektördeki kuruluşlar için genel, sektörden, çalışan sayısından bağımsız  tüm organizasyonlarda, organizasyonun tamamına veya belirli bir bölümüne kısmen uygulanabilir şartları taşımaktadır Bu şartların uygulama kapsamı, kuruluşun çalışma ortamı ve karmaşıklığına bağlıdır.