İSO 27001 BGYS İÇ TETKİK EĞİTİMİ

İÇERİK

 • ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Genel Kurallar,
 • Denetim planlaması,
 • Tetkik Uygulama Ve Takip Tetkikleri Hakkında Bilgiler
 • Tetkikçide olması gereken özellikler nelerdir?
 • Tetkikçi, Tetkik de neler yapmalıdır? Neler yapmamalıdır?

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

8 SAAT/GÜN

 

İSO 27001 BGYS DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

İÇERİK

 • ISO 27001:2005 Genel Şartlar Standardı Dokümantasyon Şartları
 • Kalite el kitabı nedir?  Nasıl hazırlanmalı?
 • Zorunlu prosedürler, içerikleri ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Talimatların içerikleri, hangi hususlar talimatlandırılmalıdır ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Formlar, kalite planları ve diğer destek dokümanlar nasıl olmalıdır, içerikleri ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

4 SAAT/GÜN

 

İSO 27001 BGYS TEMEL EĞİTİMİ

İÇERİK

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili genel bilgilendirmenin katılımcılara sağlanması
 • Bilgi güvenliğini önemi ile ilgili bilgilendir ve örnek vakaların katılımcıya sunulması
 • Kritik bilgi güvenliğinde önemli noktalar ve sorumlulukların açıklanması
 • Süreç uyumluluğu
 • Firmada uygulanmakta olan mevcut sistemlerle ilgili benzerlikler ve ortak prosedürler
 • Uygulanacak sistemin kapsamını belirleme
 • Politika yönetimi
 • Bilgi varlıkları yönetimi konusunda bilgilendirme
 • Risk yönetimi yöntemi saptama
 • İş sürekliliği yönetim sistemi oluşturma
 • Sürdürebilirlik üzerine

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

8 Saat/Gün