OHSAH 18001 İSG İÇ TETKİK EĞİTİMİ

İÇERİK

 • OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği  Yönetim Sistemi  İç Tetkik Genel Kurallar,
 • Denetim planlaması,
 • Tetkik Uygulama Ve Takip Tetkikleri Hakkında Bilgiler
 • Tetkikçide olması gereken özellikler nelerdir?
 • Tetkikçi, Tetkik de neler yapmalıdır? Neler yapmamalıdır?

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

4Saat/Gün

 

OHSAH 18001 İSG DÖKÜMANTASYON EĞİTİMİ

İÇERİK

 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Şartlar Standardı Dokümantasyon Şartları
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği el kitabı nedir?  Nasıl hazırlanmalı?
 • Zorunlu prosedürler, içerikleri ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Kaza Risklerinin belirlenmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarının oluşturulması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği programlarının kontrol metodolojisi
 • Talimatların içerikleri, hangi hususlar talimatlandırılmalıdır ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Formlar, İş Sağlığı ve Güvenliği  planları ve diğer destek dokümanlar nasıl olmalıdır, içerikleri ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

 

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

4Saat/Gün

 

OHSAH 18001 İSG TEMEL EĞİTİMİ

İÇERİK

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar
 • Dünyada ve Türkiye de İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeler ve İş Sağlığı ve güvenliği politikaları
 • OHSAS 18001 Temel Kavramları
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Şartlarının Analizi Ve Yorumlanması

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine OHSAS 18001 İş Saülığı ve Güvenliği Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

OHSAS 18001 İş Saülığı ve Güvenliği Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları

OHSAS 18001 İş Saülığı ve Güvenliği sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

6 Saat/Gün