TESİS GÜVENLİK BELGESİ

Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı Tarafından denetlenerek uygun bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya verilen belgeye denir.

Tesis Güvenlik Belgesi; “NATO HİZMETE ÖZEL” gizlilik dereceli NATO ihalelerinde NATO Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) aranmamaktadır. NATO Güvenlik Dokümanında yer aldığı şekilde “NATO ÖZEL” ve “NATO GİZLİ” gizlilik dereceli NATO ihalelerine katılmak isteyen firmaların NATO GİZLİ Gizlilik Dereceli TGB(Tesis Güvenlik Belgesi) alması gerekmektedir.