Neden TS ISO/IEC 15504(SPICE) ?

TS ISO/IEC 15504 SPICE standardının zorunlu hale gelmesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, TS ISO/IEC 15504 SPICE standardının yazılım geliştirmede kamu yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçmenin yanı sıra, sektörde kalite sertifikasyonunun teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlanması amacıyla kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun olarak TS ISO/IEC 15504 SPICE Seviye 2 yazılım kalite modellerinin uygulanması veya CMMI Seviye 3 olmaları şartı öngörülmektedir.

TS ISO/IEC 15504(SPICE) Hakkında :

TS ISO/IEC 15504 SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) : Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirlemedir. 1995 yılında ISO ve IEC tarafından çıkarılmıştır. Yazılım geliştirme projelerinin yönetim tarafı çoğunlukla yetersiz planlama, geliştirme süreçlerin tam anlaşılmaması, iyi bir yönetim çerçevesinin olmayışı gibi problemlerle karşı karşıyadır. Bu çerçevede daha disiplinli geliştirme süreçleri için standartlar geliştirilmeye başlanmıştır. TS ISO/IEC 15504 SPICE da bu standartlardan biri olup, yazılım süreçlerini iyileştirmek ve süreç yeteneklerini belirler. Uluslararası Standartlar Örgütü ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun ortak çalışması ile 1995 yılında çıkarılmıştır. TS ISO/IEC 15504 SPICE, iki boyutlu bir model olup içe dönük süreç iyileştirme ile içe ve dışa dönük yetenek belirleme amacını taşır. Birinci boyutta süreçler, ikinci boyutta yetenek düzeyleri vardır. TS ISO/IEC 15504 SPICE, ISO/IEC 12207 Standardı temel alınarak geliştirilmiştir. Fakat şirkette ISO/IEC 12207 uygulansa bile bunu bir denetim ve belgeyle kanıtlamak mümkün değildir. ISO/IEC 12207 bir modeldir ve değerlendirme TS ISO/IEC 15504 SPICE – 7 ’ye göre yapılır. Özetle, ISO/IEC 12207 yapılacakları tanımlar, fakat TS ISO/IEC 15504 SPICE değerlendirme modelidir. TS ISO/IEC 15504 SPICE modeli iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Etken Kalite, TS ISO/IEC 15504 SPICE danışmanlık konusunda üstün yetkinliğe sahip kalite uzmanları ile yaparak şirketinizdeki analiz aşamasından kabul aşamasına kadar olan tüm yazılım süreçlerinizi bu model çerçevesinde revize edip, gerekli dokümantasyon ve süreç eğitimlerini verip, şirketinizin bu belgeyi alabilecek seviyeye gelmesini sağlamaktadır. SPICE, ISO/IEC 12207 Standardı temel alınarak geliştirilmiştir. Fakat şirkette ISO/IEC 12207 uygulansa bile bunu bir denetim ve belgeyle kanıtlamak münkün değildir. ISO/IEC 12207 bir modeldir ve değerlendirme TS ISO/IEC 15504 SPICE – 7 ’ye göre yapılır. Özetle, ISO/IEC 12207 yapılacakları tanımlar, fakat TS ISO/IEC 15504 SPICE değerlendirme modelidir. TS ISO/IEC 15504 SPICE modeli iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır.
SPICE, ISO/IEC 12207 Standardı temel alınarak geliştirilmiştir. Fakat şirkette ISO/IEC 12207 uygulansa bile bunu bir denetim ve belgeyle kanıtlamak münkün değildir. ISO/IEC 12207 bir modeldir ve değerlendirme TS ISO/IEC 15504(SPICE) – 7 ’ye göre yapılır. Özetle, ISO/IEC 12207 yapılacakları tanımlar, fakat TS ISO/IEC 15504(SPICE) değerlendirme modelidir. TS ISO/IEC 15504(SPICE) modeli iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır.

Biz Ne Yapıyoruz ?

Şirketinizin, TS ISO/IEC 15504 SPICE Belgesi alabilmesi için TS ISO/IEC 15504 SPICE danışmanlık kapsamındaki aşağıdaki çalışmaları sizin için yapmaktayız.
• Projelendirme, Planlama, İç Organizasyon
• Mevcut Durum Analizi
• Uygulama
• Denetim Firmaları ile Bağlantılar
• İç Denetim
• Ön Denetim Hazırlık
• Otomasyon Araçları Entegrasyonu ve Eğitimleri
• Süreç Dokümantasyon Çalışmaları
• Resmi Denetim Sürecinde Refakat
• Süreç Uygunsuzluklarının ve İyileştirme Çalışmalarının Takibi
• Yönetim Danışmanlığı
• Eğitimler