İSO 13485 TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ

İÇERİK

 • ISO 13485: 2003 Tıbbi Cihazlar -Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Genel Kurallar,
 • Denetim planlaması,
 • Tetkik Uygulama Ve Takip Tetkikleri Hakkında Bilgiler
 • Tetkikçide olması gereken özellikler nelerdir?
 • Tetkikçi, Tetkik de neler yapmalıdır? Neler yapmamalıdır?

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi ile yönetilen firma çalışanları

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

8 SAAT/GÜN

 

İSO 13485 TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANSTASYON EĞİTİMİ

İÇERİK

 • ISO 13485:2003 Genel Şartlar Standardı Dokümantasyon Şartları
 • Kalite el kitabı nedir?  Nasıl hazırlanmalı?
 • Zorunlu prosedürler, içerikleri ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Talimatların içerikleri, hangi hususlar talimatlandırılmalıdır ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Formlar, kalite planları ve diğer destek dokümanlar nasıl olmalıdır, içerikleri ve hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi ile yönetilen firma çalışanları

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

4 SAAT/GÜN

 

İSO 13485 TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

İÇERİK

 • Temel kalite kavramları
 • Kalitenin doğuşu
 • ISO 13485: 2003 Temel Kavramları
 • ISO 13485: 2003 Standardının Analizi Yorumlanması

HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,

CV’ lerine ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyen çalışanlar, öğrenciler,

ISO 13485  Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi ile yönetilen firma çalışanları

ISO 13485  Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes

SÜRE

8 Saat/Gün